RPA används allt mer inom automatisering hos företag, och har många fördelar. Med hjälp av RPA kan ett företag öka sin säkerhet när det gäller behandling av data. Automatiseringen ger också en kostnadsbesparing inom flera olika delar av verksamheten.

jobbFörkortningen RPA står för Robot Process Automation. Med hjälp av RPA går det att automatisera repetitiva uppgifter i verksamheten. Genom att använda RPA hos vipetech.com går det att uppnå flera fördelar. Kraven på datasäkerhet hos företagets verksamhet blir allt högre. Automatisering med hjälp av RPA gör det möjligt att minimera den mänskliga risken för misstag i företagets databehandling.

RPA har många användningsområden

Idag är det många företag som inte utnyttjar RPA till sin fulla potential. Genom att inkorporera en robot som utför enformiga, trista uppgifter i företagets arbete går det att förbättra ROI eller Return of Investment. Oftast brukar det bara ta upp till ett år för att förbättra ROI.

RPA kan användas inom aktiviteter där det finns:

  • Arbetsuppgifter som är repetitiva
  • Stora, svårhanterliga datavolymer
  • Arbete som måste integreras i flera system
  • Datahantering som sker manuellt
  • Arbete som måste samordnas mellan olika medarbetare

 

Förbättrad säkerhet

rpaMånga verksamheter har ett stort behov av att förbättra sin datasäkerhet. I samband med att den nya dataskyddsförordningen GDPR infördes höjdes kraven på hur företag ska hantera personuppgifter. Brister i detta kan medföra att företag får betala en hög sanktionsavgift. Genom att införa RPA i verksamheten kan företag minska risken för att en medarbetare hoppar över ett steg i dataskyddshanteringen eller begår andra misstag som riskerar värdefull data.

Metoden att lägga repetitiva uppgifter som datahantering på en robot, kan bidra till att företagets anställda får andra uppgifter som är mer stimulerande och intellektuellt krävande.

Förutom att höja säkerheten för datahantering så blir det också enklare att samla in data med RPA. Ett användningsområde för detta är att det blir enklare att förstå hur det går för verksamheten.

Minskade kostnader

Ett företag kan också minska sina kostnader för arbetskraft genom att implementera RPA i verksamheten. Ända upp till 60% av det repetitiva och administrativa arbetet kan automatiseras. Då får personalen mer tid att lägga på andra uppgifter. En RPA har också fördelen att den kan arbeta hela dygnet, och den utför mycket mindre fel i arbetet jämfört med en mänsklig medarbetare. Detta ger också en tidsbesparing som leder till kostnadsminskningar.

När det gäller ökade volymer i verksamheten kan RPA snabbt skalas upp för att möta detta. RPA genomför en automatisering av processer, och utgår då från regler som har dokumenterats och ställts upp i förväg. RPA är dock inte detsamma som traditionell automatisering. Det utgår från hur en mänsklig medarbetare jobbar, och använder existerande gränssnitt i de system som företaget arbetar med. Roboten är därför väldigt lik en människa i övrigt när den använder systemet, men mer effektiv och mindre benägen att göra fel. Detta innebär att en automatisering utförd med RPA ger en bättre spårbarhet och god transparens.

Att en verksamhet börjar använda RPA måste inte heller innebära att jobb automatiseras bort för människor. I stället kan det ge verksamheten en möjlighet att låta de anställda arbeta mer med det de är bäst på.

Stäng meny