Många företag tar stora risker genom att inte hantera känslig eller affärskritisk information på ett juridiskt korrekt sätt. Genom att anlita en advokat som är specialiserad på denna typ av juridik kan ett företag snabbt säkra upp verksamheten ur juridisk synvinkel. Detta kan till exempel innebära att personal med tillgång till känsliga uppgifter måste skriva under särskilda sekretessavtal eller att viss information måste hanteras enligt särskilda regler.

De flesta företag hanterar information som är kritisk för verksamheten och som man inte vill att någon utomstående ska få tillgång till. Som exempel kan nämnas interna ekonomiska rapporter, kund- och klientdata, uppgifter om produktutveckling, med mera. Kommer denna information i fel händer, till exempel om konkurrenter får tillgång till informationen, är det något som kan skada den egna verksamheten. I vissa fall kan det till och med riskera företagets framtid.

Viktigt med juridisk kompetens

Business,And,Lawyers,Discussing,Contract,Papers,With,Brass,Scale,OnDet är viktigt med juridisk kompetens när man ska besluta om hur man hanterar känslig information inom ett företag. En advokatfirma som har specialistkompetens inom detta område är advokat Landerdahl, där man dessutom kan få hjälp med andra affärsjuridiska frågeställningar. Genom att anlita en advokat som är specialiserad på affärsjuridik får man tillgång till den kompetens som krävs för att ta rätt beslut och att säkra upp verksamheten juridiskt.

Sekretessavtal är en viktig del av verksamheten

Stamp,Top,Secret,On,The,Brown,Envelop,File,,isolated,OnNågot som många företag försummar är att använda sig av sekretessavtal för att skydda företagets information. Ett korrekt utformat sekretessavtal kan förhindra personal från att vidarebefordra företagshemligheter och andra uppgifter under anställningen. Sekretessavtalet kan också användas för att förhindra att personer som tidigare har varit anställda använder sig av informationen i anställningen hos en annan arbetsgivare, eller för att starta egen konkurrerande verksamhet.

Sekretessavtal är komplicerade avtal och det finns en rad bestämmelser som begränsar användningen av dessa. Det är därför viktigt att ett företag anlitar en advokat med rätt kompetens vid upprättandet av denna typ av avtal. Ett företag bör inte i någon situation upprätta ett sekretessavtal på egen hand, utan att först konsultera med den advokatbyrå som man använder sig av.

Behandling av information inom ett företag

I dagens digitala samhälle hanterar även det lilla företaget dagligen stora mängder av information. En stor del av denna information avser personuppgifter varför företaget måste följa de lagar och regler som är avsedda att skydda personuppgifter. Denna lagstiftning är både omfattande och komplicerad. I praktiken har de flesta företag inte kunskap om vilka regler som gäller och framförallt inte hur de ska tillämpas.

Även i denna del kan en advokat med rätt kompetens vara till ovärderlig hjälp. Med advokatens hjälp är det möjligt att först och främst få kontroll över vilka regler som är tillämpliga och hur dessa påverkar företagets verksamhet. Därefter är det möjligt att utifrån denna kartläggning skapa ett internt regelverk och rutiner som innebär att företaget hanterar all information på rätt sätt. Att företaget hanterar sin information på ett korrekt sätt och enligt gällande regelverk är ett skydd för såväl företaget som dess personal.

Stäng meny