Vår vardag blir allt mer digital, vilket en del menar kan innebära nackdelar som att vi minskar kontantanvändningen i samhället och i stället sköter all försäljning och konsumtion digitalt. Men det finns förstås också många fördelar, där den digitala tekniken kan användas för att på olika sätt förbättra de traditionella affärsmodellerna. Genom att öka IT-säkerheten kan det digitaliserade företaget bli mer effektivt och attraktivt för kunderna.

Ur ett säkerhetsperspektiv är det klokt att använda sig av Creones nyckelhantering, som ger dig en trygg och säker koll på nycklarna. En nyckelfri lösning kan ofta vara säkrare än ett vanligt lås, som exempelvis en intelligent ”Valuebox” från Creone som ger dig en tydlig överblick samt en registrering av alla händelser i samband med nyckelanvändningen. Här hittar du många olika system för att förvara nycklarna på ett säkert sätt, vilket underlättar i att upprätthålla en hög säkerhet i ditt digitala företag.

Låg IT-säkerhet i svenska företag

  • Bland de svarande sade 83 procent att det fanns en måttlig upp till väldigt trolig risk att deras företag skulle bli utsatta för en cyberattack.
  • Endast 11 procent trodde att de själva var helt på det torra vad gällde IT-säkerhet.

En annan rapport från analysföretaget Radar har kunnat visa att bland Sveriges små och medelstora företag är det många som har en låg säkerhetsmognad. De utnyttjar inte den kraft som finns i molnlösningar, i stället prioriterar de en högre effektivitet framför säkerhet i företaget och innovation. För att höja IT-säkerheten kan företagen behöva få stöd från myndigheter och lägga ner en större satsning på att utbilda de anställda inom IT-kompetens.

Uppdateringar för att motverka dataintrång

För att ta reda på hur stor informationssäkerheten är i svenska företag går det att undersöka vilka sorters problem de drabbas av, där det går att koppla problemen direkt till IT-säkerhet och IT-drift. De branscher där flest hade upplevt att IT-tjänsterna var otillgängliga var IKT-sektorn och handeln. För att undvika dataförlust och intrång tillämpade företagen i första hand regelbunden uppdatering av verksamhetens programvaror och operativsystem.

Stäng meny